Algemene werken

Dit is een verzamelnaam voor een groot gamma aan werken. Wij kunnen u immers helpen met een volledig nieuwbouwproject of het strippen en heropbouwen van een bestaande woning tot diverse 'kleine' werken.
Wij staan in voor:

  • metselwerken
  • diverse boringen
  • afbraakwerken
  • grondplaten en funderingen graven en gieten
  • plaatsen van nutsvoorzieningen en rioleringen
  • diverse betonwerken (grondplaten, kolommen, steunbalken, ...)
  • plaatsen gewelven
  • plaatsen isolatie
  • ...